سهم صلوات شما برای ظهور امام زمان (عج)

14 صلوات (14 معصوم ع) :
8 نفر - 100%
66 صلوات (الله) :
0 نفر - 0%
92 صلوات (محمد ص) :
0 نفر - 0%
110 صلوات ( حضرت علی ع) :
0 نفر - 0%
118 صلوات (امام حسن ع) :
0 نفر - 0%
128 صلوات (امام حسین ع) :
0 نفر - 0%
135 صلوات (حضرت فاطمه س) :
0 نفر - 0%